Products & Solutions

NASZE BRANŻE

TWORZYWA SZTUCZNE I GUMA

W ścisłej współpracy z klientami i partnerami firma Evonik opracowuje produkty i rozwiązania zawierające tworzywa sztuczne i przeznaczone do produkcji tworzyw sztucznych. Nasza oferta produktów i rozwiązań spełnia wymogi branży produkcji tworzyw sztucznych i gumy. Jako światowy lider w dziedzinie specjalistycznych surowców chemicznych Evonik oferuje produkty, takie jak dodatki do powłok z tworzyw sztucznych, katalizatory do plastyfikatorów i poliolefin, środki antyadhezyjne i poślizgowe dla producentów gumy, krzemionkę do tworzyw sztucznych i termoplastycznych lub podeszew czy też środki sieciujące ze specjalistycznych metakrylanów VISIOMER®, zapewniające wytrzymałość mechaniczną, termiczną i odporność chemiczną wielu różnym produktom z gumy i tworzyw sztucznych.

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY

DODATKI DO POWŁOK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Nasze dodatki do powłok z tworzyw sztucznych zapewniają im doskonałą odporność na zarysowania, miękkość w dotyku oraz właściwości haptyczne. Takie powłoki mogą być stosowane na elektronice użytkowej, opakowaniach kosmetyków czy podłogach PCW.

DODATKI DO PRODUKCJI PCW

Pozwalają zmodyfikować proces produkcji i recepturę PCW. Oferujemy środki przeciwpieniące, emulgatory oraz dodatkowe produkty wspomagające do zawiesin.

KATALIZATORY DO PRODUKCJI BUDULCÓW POLIMERÓW

Wybierając nasze aktywne i wysoce selektywne katalizatory, możesz zoptymalizować selektywną hydrogenację i utlenianie podczas produkcji prekursorów polimerowych, takich jak alfa-metylostyren (AMS), olefiny, żywice, monomer octanu winylu (VAM) lub monomer chlorku winylu (VCM). Rozwiązania te pozwalają też zredukować ilość niepożądanych produktów ubocznych.

KATALIZATORY DO PLASTYFIKATORÓW

Nasze katalizatory uwodornienia umożliwiają klientom ekonomiczną produkcję plastyfikatorów alifatycznych zgodnych z wymogami rynku i przepisami. Nasze katalizatory Noblyst® typu P zawierające proszki metali szlachetnych są wykorzystywane do uwodorniania struktur aromatycznych do bezpieczniejszych związków cykloalifatycznych. Pozwala to zmniejszyć toksyczność i wpływ na środowisko plastyfikatorów tej klasy.

KATALIZATORY DO POLIOLEFIN

Nasza rodzina produktów CATYLEN® obejmuje kluczowe komponenty wykorzystywane do tworzenia polietylenowych i polipropylenowych katalizatorów polimeryzacji. Mają one znaczący wpływ na selektywność i produktywność układu katalizatora. Marka CATYLEN® obejmuje materiały pomocnicze (CATYLEN® S) i donory (CATYLEN® D) pozwalające na tworzenie najnowocześniejszych katalizatorów Zieglera-Natty.

KATALIZATORY DO PREKURSORÓW POLIURETANOWYCH

Dla dużych fabryk, działających w trybie ciągłym, produkujemy katalizatory we wszystkich wymaganych przez odbiorców ilościach przemysłowych i dbamy o ich niezmienną jakość. Nasze katalizatory cechują się stale wysoką aktywnością, selektywnością i jednorodnie wysoką jakością pomiędzy partiami.

DYNASYLAN® DO PREPARATÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH OGNIOODPORNOŚĆ KABLI

Zwiększają ognioodporność kabli. Uwodnione wypełniacze, takie jak ATH, uzyskują ognioodporność poprzez rozkład endotermiczny i uwalnianie wody w okolicy temperatury rozkładu polimerów. W przypadku tych produktów nie występują problemy z dymem ani żrącym gazem związane z innymi rodzajami środków obniżających palność.

ORGANOSILANY USZLACHETNIAJĄCE DO PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW GUMOWYCH

Organosilany uszlachetniające zawierają białe wypełniacze wykorzystywane w wielu produktach w przemyśle gumowym. Zwiększają wiele właściwości fizycznych i znacząco poprawiają podatność na przetwarzanie. Wybór odpowiedniego krzemowodoru zazwyczaj jest uzależniony od zastosowanego systemu sieciowania.

PRODUKTY POŚREDNIE O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH DO TWORZYW SZTUCZNYCH I OPAKOWAŃ

Evonik zapewnia produkty pośrednie i wiedzę niezbędną do sprostania wielu wyzwaniom związanym z opakowaniami: Nasz butadien i buten-1 są wykorzystywane w produkcji wysokiej jakości tworzyw sztucznych, takich jak polietylen i poli(1-buten). Buten-1 jest przede wszystkim wykorzystywany do produkcji materiałów opakowaniowych, takich jak folie, torby oraz opakowania żywności. Nasz butadien jest kluczowym monomerem w procesie produkcji kauczuku syntetycznego i innych polimerów.

DODATKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH  

Pozwalają na tworzenie wysokiej jakości przedmieszek i płynnych barwników, zapewniając optymalną dyspersję pigmentów i wypełniaczy.

KOMPOZYTY PLASTIKOWO-GUMOWE 

Pozwalają na optymalne wykorzystanie właściwości gumy, na przykład w wężach samochodowych, długich wężach przemysłowych, gumie formowanej lub profilach okiennych.

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE I POŚLIZGOWE DLA PRODUCENTÓW GUMY  

Pozwalają na optymalne wykorzystanie właściwości gumy, na przykład w wężach samochodowych, długich wężach przemysłowych, gumie formowanej lub profilach okiennych.

KRZEMIONKA DO PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW GUMOWYCH

Dzięki gumie na bazie krzemionki przemysłowe wyroby gumowe (MRG) wytrzymują nawet największe obciążenia. Jako wypełniacze wzmacniające zwiększają odporność na rozdarcie, stabilność wymiarową i trwałość produktów.

KRZEMIONKA DO TWORZYW SZTUCZNYCH I TERMOPLASTYCZNYCH

Krzemionka poprawia zachowanie, jakość i parametry tworzyw termoplastycznych, mieszanek polimerowych, kompozytów i polimerów termoplastycznych. Nasza krzemionka ułatwia obróbkę tworzyw sztucznych na każdym etapie, ponieważ zapewnia swobodny przepływ proszków i granulatów, a także zapobiega zbrylaniu, nawet po długim okresie przechowywania. Krzemionka pełni też funkcję nośnika, wspomaga procesy i reguluje właściwości reologiczne..

KRZEMIONKA DO PODESZEW

Uzyskaj optymalną jakość mieszanek gumy do podeszew, stosując krzemionkę. Nasze krzemionki jako wypełniacze wzmacniające mają wiele zastosowań, służą na przykład do zwiększania odporności na zużycie, poprawy przyczepności lub są używane w nowoczesnych produktach do uzyskania przezroczystej lub półprzezroczystej podeszwy.

KRZEMIONKA DO GUMY SILIKONOWEJ

Uzyskaj oczekiwane optymalne właściwości gumy silikonowej, stosując krzemionkę. Tiksotropia to istotna właściwość wpływająca na stosowanie silikonowych mas uszczelniających, które muszą łatwo wypływać z opakowania i twardnieć na połączeniu. Nasza krzemionka koloidalna AEROSIL® pozwala na precyzyjną regulację lepkości

KRZEMIONKA DO NIENASYCONYCH ŻYWIC POLIESTROWYCH

Krzemionka umożliwia przetwarzanie nienasyconych żywic poliestrowych w optymalny sposób. Nasza krzemionka gwarantuje skuteczne zagęszczanie i reguluje doskonale tiksotropię żywic.

MIESZANKA KRZEMIONKI/KRZEMOWODORU W OPONACH

Zastąpienie sadzy technicznej w mieszance bieżnika opon połączeniem krzemionki i silanu oraz dodanie specjalnej mieszaniny polimerów pozwala uzyskać znacząco niższy opór toczenia i lepszą przyczepność na mokrych nawierzchniach. W porównaniu z mieszankami bieżnika z sadzą techniczną to rozwiązanie zapewnia niższe zużycie paliwa i większe bezpieczeństwo jazdy.

DODATEK DO GUMY VESTENAMER® 

VESTENAMER® to półkrystaliczna guma. Jako polimerowy produkt wspomagający proces pełni funkcję plastyfikatora mas gumy podczas mieszania i produkcji. Podczas wulkanizacji kawałków gumy bierze udział w procesie sieciowania, a jako elastomer w pełni integruje się z siecią. 

SPECJALISTYCZNE METAKRYLANY VISIOMER® DO PRODUKCJI TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY

Środki sieciujące ze specjalistycznych metakrylanów VISIOMER® zapewniają wytrzymałość mechaniczną, termiczną i odporność chemiczną wielu różnym produktom z gumy i tworzyw sztucznych, takim jak sztuczny marmur, plastizole, modyfikatory udarności i osłony kabla. Produkty VISIOMER® Terra zawierają do 90% surowców pochodzenia biologicznego, dzięki czemu zmniejszają ślad węglowy produktów z tworzyw sztucznych.