Products & Solutions

NASZE BRANŻE

METALE, GÓRNICTWO, ROPA I GAZ

Uwzględniając etap początkowy, środkowy i końcowy cyklu inwestycyjnego na rynku energii, firma Evonik opracowała zaawansowane substancje chemiczne usprawniające produkcję, chroniące zasoby i zwiększające wartość przez cały okres eksploatacji węglowodorów. W sektorze metali, górnictwa, ropy i gazu nasze portfolio obejmuje aktywny tlen do głębszego ługowania poprzez bezpośrednie utlenianie, regenerowane katalizatory do obróbki wodorem, środki sieciujące i utwardzacze do żywicy epoksydowej do kompozytów, surfaktanty stosowane w górnictwie używane do odwadniania koncentratu i odpadów oraz specjalistyczne metakrylany i metakryloamidy będące uniwersalnymi budulcami wykorzystywanymi podczas wiercenia, stymulacji, produkcji, przesyłu, intensyfikacji wydobycia ropy naftowej oraz tworzenia infrastruktury.

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA METALI, GÓRNICTWA, ROPY I GAZU

AKTYWNY TLEN DLA GÓRNICTWA

W branży wydobycia złota nadtlenek wodoru zapewnia głębsze ługowanie poprzez bezpośrednie utlenianie. Usuwa też resztki cyjanków ze ścieków technologicznych w kopalniach. W branży wydobycia aluminium nadtlenek wodoru pełni funkcję czynnika ułatwiającego procesy chemiczne, który zwiększa stopień utlenienia uranu.

AKTYWNY TLEN DLA SEKTORÓW ZWIĄZANYCH Z ROPĄ I GAZEM

Kwas nadoctowy pełni funkcję biocydu utleniającego w szczelinowaniu hydraulicznym, szybko niszcząc bakterie tlenowe redukujące ilość siarczanów. Kwas rozkłada się do produktów przyjaznych dla środowiska. Nasze nadsiarczany są stosowane jako wydajne utleniacze w procesie przetwarzania piasków roponośnych poprzez tworzenie i redukcję żelu, a także do usprawniania pozyskiwania ropy.ction, and for enhanced oil recovery.

CAPLUS® DO GAZÓW KWAŚNYCH

Wydajny pochłaniacz pozwala obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć sprawność instalacji do usuwania gazów kwaśnych.

KATALIZATORY I ADSORBENTY DO OCZYSZCZANIA DO RAFINACJI I POWTÓRNEJ RAFINACJI

Oferujemy różne katalizatory do obróbki wodorem i hydrorafinacji, od wstępnej aktywacji do regeneracji, a także odnawiania za pomocą naszej znakomitej autorskiej technologii Excel®. Nasze katalizatory procesu Clausa umożliwiają pozyskiwanie siarki, a adsorbent serii DYNOCEL® pozwala na oczyszczanie propylenu pozyskanego z produktu rafineryjnego.

KOMPONENTY DO ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE ROPY I GAZU

Polimery VESTAKEEP® PEEK zapewniają wytrzymałość komponentom rurociągów, takim jak materiały uszczelniające w przemyśle przetwórstwa ropy i gazu. Są odporne na pęknięcia, cechują się wysoką odpornością chemiczną i na zużycie, ograniczonym wydzielaniem dymu, są łatwe do przetwarzania i ognioodporne.

ŚRODKI SIECIUJĄCE I UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO PRODUKCJI KOMPOZYTÓW

Oferujemy rozwiązania znajdujące zastosowanie w różnych technologiach, takich jak nawijanie włókien, pultruzja, CIPP, prepreg, kompozyt SMC, formowanie RIM i RTM. Mamy w ofercie utwardzacze poliaminowe, aminowe i dicyjanodiamidowe, akceleratory, środki sieciujące, utwardzacze do żywicy epoksydowej i inne.

UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO BARDZIEJ PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA KOMPOZYTÓW

Serie ANCAMIDE®, ANCAMINE® i VESTALITE® pozwalają specjalistom opracowywać preparaty, które mają odpowiednie parametry i są bezpieczne dla środowiska/pracowników, do zastosowania w technologii rur utwardzanych na miejscu (CIPP), nawijania włókien, pultruzji, kompozytach SMC. Oferujemy utwardzacze do żywicy epoksydowej, utwardzacze aminowe, amidoaminę i inne.

SURFAKTANTY STOSOWANE W GÓRNICTWIE

Jako lider w dziedzinie zbieraczy kationowych do flotacji odwrotnej Evonik Technical Applications wspiera zastosowania w procesie wzbogacania rudy żelaza, fosforanu, potażu i innych minerałów. Produkujemy różne tradycyjne surfaktanty oraz biosurfaktanty do zastosowania w odwadnianiu koncentratu i odpadów, zapobieganiu pyleniu i powstawaniu piany. Nasze wysokiej jakości substancje chemiczne sprostają Twoim potrzebom w zakresie przetwórstwa minerałów.

SURFAKTANTY DLA SEKTORA ROPY I GAZU

Evonik Technical Applications dostarcza produkty do wydobycia ropy i gazu, cementowania, stymulacji oraz wydłużania okresu eksploatacji szybu naftowego. Nasze ekologiczne biosurfaktanty oraz tradycyjne surfaktanty ulegające biodegradacji mają kluczowe znaczenie dla procedur postępowania z płynem zwrotnym oraz zapobiegania uszkodzeniom w wyniku działania wody złożowej. Oferujemy też szeroką gamę inhibitorów korozji, które w połączeniu z naszymi środkami przeciwpieniącymi i zwilżającymi Gemini zapewniają skuteczną ochronę w trudnych warunkach sprzyjających korozji.

 

DODATKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH DO OBRÓBKI POWIERZCHNI

Organiczne modyfikowane siloksany ulepszają właściwości produktów hydrofobowych i umożliwiają optymalną dyspersję w macierzy polimerowej.

SILANY DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ

Ochrona przed korozją arkuszy stopów aluminium i stali ocynkowanej w oparciu o wodorozcieńczalny DYNASYLAN® SIVO 160 wydłuża czas eksploatacji tych materiałów metalowych, zapewnia wysoką gęstość sieciowania, doskonałe właściwości zwilżające oraz lepsze przyleganie kolejnych powłok.

KRZEMIONKA DO OCHRONY METALI PRZED KOROZJĄ

Krzemionka zwiększa odporność na korozję i przyśpiesza wchłanianie kolorów.

TMT 15® DO PRODUKCJI OGÓLNEJ

Przyjazne dla środowiska rozwiązanie do oddzielania i usuwania metali ciężkich ze ścieków technologicznych.

VESTAKEEP® W ZASTOSOWANIACH ENERGETYCZNYCH 

W sektorze wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu trudnym warunkom musi oprzeć się materiał, z którego wykonane są rury. Jest to możliwe dzięki okładzinom wykonanym z VESTAKEEP® PEEK. Jednak inne komponenty też są poddawane tym obciążeniom.  

VESTAMID® NRG for energy applications 

VESTAMID® NRG W ZASTOSOWANIACH ENERGETYCZNYCH 

Ekstremalne warunki panujące podczas wydobycia ropy naftowej i gazu są ogromnym wyzwaniem nawet dla najbardziej trwałych materiałów. Trudne warunki zagrażają też rurociągom przemysłowym oraz urządzeniom do transportu gazu, wodoru i płynów. Poliamid 12 VESTAMID® NRG pozwala przezwyciężać te ograniczenia, w wyniku czego jest od lat stosowany w wielu obszarach na lądzie i na morzu. 

SPECJALISTYCZNE METAKRYLANY VISIOMER® DLA SEKTORA ROPY I GAZU

Specjalistyczne metakrylany i metakryloamidy to uniwersalne budulce wykorzystywane podczas wiercenia, stymulacji, produkcji, przesyłu, intensyfikacji wydobycia ropy naftowej oraz tworzenia infrastruktury. VISIOMER® pozwala wyzwolić ukryty potencjał, zabezpiecza i wydłuża czas eksploatacji zasobów, a także zwiększa produkcję i produktywność