Products & Solutions

NASZE BRANŻE

PRZEMYSŁ OGÓLNY

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU OGÓLNEGO

DODATKI DO POWŁOK ODPORNYCH NA WYSOKIE TEMPERATURY

Dodatki i specjalistyczne substancje wiążące do powłok odpornych na wysokie temperatury chronią urządzenia przemysłowe, takie jak tłumiki, paleniska oraz przybory do gotowania i pieczenia, i zabezpieczają przed wysokimi temperaturami, zapobiegając korozji i pęknięciom powłok. Oferujemy też rozwiązania do powłok utwardzanych w temperaturze otoczenia

DODATKI DO PRZEMYSŁOWYCH ŚRODKÓW SMARNYCH

Nasze powierzchniowo czynne dodatki poprawiają parametry mieszających się z wodą i niemieszających się z wodą płynów obróbkowych metali. Oferujemy szeroką gamę środków zapobiegających powstawaniu piany, emulgatorów, inhibitorów korozji oraz środków zwilżających.

DODATKI DO DYSPERSJI POLIMEROWYCH

Bazując na szczegółowej wiedzy dotyczącej chemii międzyfazowej, oferujemy wysokowydajne dodatki do klejów polimerowych, kontrolujących procesy, takie jak odpienianie, odpowietrzanie i zwilżanie.

DYSPERSJE ADHEZYJNE

Nasze bogate portfolio obejmuje środki przeciwpieniące i emulgatory do produkcji różnych dyspersji, a także dodatki poprawiające parametry preparatów adhezyjnych..

UTWARDZACZE I MODYFIKATORY AMINOWE DO POWŁOK EPOKSYDOWYCH

Nasze produkty umożliwiają tworzenie wysokiej jakości powłok okrętowych, ochronnych, pęczniejących, samochodowych, powłok pojemników i uniwersalnych powłok epoksydowych.

Mamy w ofercie utwardzacze poliamidowe, amidoaminowe i aminowe, akceleratory imidazolowe, rozcieńczalniki, polepszacze przyczepności i inne.

KATALIZATORY DO ROZPUSZCZALNIKÓW

Nasze wysokiej jakości katalizatory nieruchome na bazie miedzi i niklu mogą stanowić alternatywę dla konwencjonalnych katalizatorów w procesie produkcji alkoholi oxo. Nasze katalizatory zawierają do jednej trzeciej mniej niklu niż inne dostępne na rynku produkty przy takiej samej lub nawet wyższej aktywności. Ma to pozytywny wpływ na hydrogenację w procesie produkcji 1,4-butanediolu za pośrednictwem syntezy Reppe.

BUDOWNICTWO LĄDOWE

Środki sieciujące ulepszają powłoki epoksydowe podłóg, powłoki poliuretanowe, poliasparginowe wykładziny podłogowe, powłoki betonu, spoiwa do wypełniania pęknięć, preparaty do kotwiczenia, preparaty klejące i uszczelniające, kompozytowe pręty zbrojeniowe oraz preparaty do fugowania maszynowego.

Mamy w ofercie środki sieciujące, utwardzacze poliamidowe, amidoaminowe i aminowe, akceleratory imidazolowe, rozcieńczalniki, polepszacze przyczepności i inne.

ŚRODKI SIECIUJĄCE I UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO PRODUKCJI KOMPOZYTÓW

Oferujemy rozwiązania znajdujące zastosowanie w różnych technologiach, takich jak nawijanie włókien, pultruzja, CIPP, prepreg, kompozyt SMC, formowanie RIM i RTM.

Mamy w ofercie utwardzacze poliaminowe, aminowe i dicyjanodiamidowe, akceleratory, środki sieciujące, utwardzacze do żywicy epoksydowej i inne.

DYNASYLAN® DO WYSOKIEJ JAKOŚCI SPOIW I USZCZELNIACZY

DYNASYLAN® poprawia parametry spoiw i uszczelniaczy. Pełni funkcję polepszacza przyczepności i środka sieciującego. Produkty te chronią nowoczesne spoiwa i uszczelniacze przed wysoką wilgotnością otoczenia i utrzymują pełne zdolności adhezyjne połączonych, lecz jeszcze nie utwardzonych powierzchni klejonych.

DYNASYLAN® DO OBRÓBKI MINERAŁÓW

Organosilany uszlachetniające i oligomery silanu do wysokiej jakości modyfikacji powierzchni. Wiązanie chemiczne z powierzchnią nieorganiczną oraz odpowiedni dobór funkcji silanu pozwala obniżyć lepkość, poprawić adhezję i zwiększyć ilość wypełniacza.

DYNASYLAN® DO ZWIĘKSZANIA STABILNOŚCI W PRODUKTACH Z WŁÓKIEN SZKLANYCH

Silany pełnią kluczową funkcję jako polepszacze przyczepności w materiałach wykonanych z włókien szklanych i mineralnych, ponieważ zapewniają wysoką trwałość i dobrą odporność na wilgoć. Krzemowodory DYNASYLAN® są składnikami żywic poliestrowych, winyloestrowych i epoksydowych używanych do modyfikowania powierzchni szklanych.  

DYNASYLAN® DO TWORZYW TERMOUTWARDZALNYCH

DYNASYLAN® jest stosowany do poprawy parametrów i podatności na przetwarzanie wypełniaczy termoutwardzalnych. 
Produkt jest stosowany w formach, narzędziach, betonie termoutwardzalnym, zaprawach żywicznych, powłokach żywicznych do materiałów budowlanych, produkcji silników, powłokach do podłóg, sprzęcie przemysłowym, masach stomatologicznych itd.

UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I MODYFIKATORY DO SPOIW I USZCZELNIACZY

Nasze produkty umożliwiają spajanie różnych podłoży, zapewniając większą wytrzymałość i elastyczność.

Do środków jednokomponentowych (1K) i dwukomponentowych (2K) oferujemy poliamidy, amidoaminy, utwardzacze, akceleratory, rozcieńczalniki, dicyjanodiamidy (DICY) i inne.

UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ SPEŁNIAJĄCE SUROWE WYMOGI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasze produkty zawierają rozwiązania do zastosowania w epoksydowych i poliuretanowych preparatach o dużej zawartości substancji stałych, wodorozcieńczalnych i innych przyjaznych dla środowiska.
Oferujemy środki sieciujące, utwardzacze aminowe, utwardzacze do żywicy epoksydowej, poliaminy, dicyjanodiamid, akceleratory i inne.

CZYSZCZENIE W OBIEKTACH INSTYTUCJONALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Evonik oferuje szeroką gamę produktów do czyszczenia w obiektach instytucjonalnych i przemysłowych. Oprócz surfaktantów i emulgatorów do branży spożywczej dostarczamy też rozwiązania do kwasowych preparatów czyszczących, odrdzewiaczy oraz neutralizatorów zapachów do czyszczenia technicznego. Oferujemy też surfaktanty i rozpuszczalniki do czyszczenia kuchni i budynków oraz pralni publicznych.

MONOMERY I POLIIZOCYJANIANY DO POWŁOK POLIURETANOWYCH

VESTANAT® zawiera alifatyczne i cykloalifatyczne monomery diizocyjanianu do odpornych na światło żywic poliuretanowych i elastomerów, wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe oraz cykloalifatyczne poliizocyjaniany do trwałych powłok poliuretanowych.

Budulce do syntezy żywic, utwardzacze do powłok 2K czy też układy blokowe do zastosowań 1K — mamy odpowiednie rozwiązanie do powłok puszek, sztucznej skóry, bezbarwnych lakierów samochodowych oraz powłok do drewna i tworzyw sztucznych. W ofercie mamy IPDI, H12MDI, TMDI, T1890 i inne.

PRODUKTY POŚREDNIE O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH PRODUKCJI DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Evonik oferuje różne produkty o wysokiej czystości do dalszego przetwarzania w procesie produkcji chemicznej. Diizobuten, tert-butanol i trimetyloheksanal to niektóre z naszych produktów pośrednich o dużej czystości do różnych zastosowań. Są wykorzystywane do syntezy nadtlenków organicznych, przeciwutleniaczy, rolniczych środków chemicznych, żywic, farmaceutyków, chemikaliów wysokowartościowych, kwasów organicznych, substancji zapachowych, środków smarnych, poliuretanów i rozpuszczalników.

DODATKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH DO OBRÓBKI POWIERZCHNI

Nasze organiczne modyfikowane siloksany poprawiają właściwości hydrofobowe na przykład barwników, wypełniaczy i środków obniżających palność oraz umożliwiają optymalną dyspersję w macierzy polimerowej.

POLIMERY DO PRODUKTÓW WSPOMAGAJĄCYCH PROCESY

Oferujemy polimery do produktów wspomagających procesy, np. wytwarzane na zamówienie amorficzne polialfaolefiny oraz wosk Fischera-Tropscha, będący woskiem twardym. Nasze płynne polibutadieny mogą być stosowane w środkach antykorozyjnych (modyfikacja polimerów), środkach przeciwpieniących oraz środkach antyadhezyjnych w piance poliuretanowej lub smarach PCW.

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE PROCESY DO POWLEKANIA GALWANICZNEGO

Nasze produkty wspomagające procesy, takie jak środki zwilżające w procesie powlekania galwanicznego, zapewniają odporność na ścieranie i zużycie, ochronę przed korozją, smarowność i parametry estetyczne, a także przetwarzanie równomiernie powleczonych powierzchni.

DODATKI POLIURETANOWE DO ZASTOSOWAŃ CASE

Nasze dodatki umożliwiają optymalizację wydajności poprzez regulację profilu reakcji oraz dopuszczalnego czasu użytkowania, skracają czas powrotu do eksploatacji, poprawiają wygląd powierzchni oraz przyleganie, a także pomagają ulepszyć właściwości fizyczne produktu końcowego.

KRZEMIONKA DO DRUKU 3D

Krzemionka koloidalna AEROSIL®, koloidalne preparaty z tlenkami metali AEROXIDE® oraz ich dyspersje są niezwykle uniwersalnymi produktami, które mogą pełnić funkcję dodatków przeciwzbrylających do proszków, materiałów wzmacniających w systemach polimerowych lub środków redukujących ładunek elektrostatyczny materiałów.

KRZEMIONKA DO SPOIW I USZCZELNIACZY

Produkty krzemionkowe poprawiają właściwości reologiczne i mechaniczne spoiw i uszczelniaczy, zapewniając większą stabilność śmigieł turbin wiatrowych, komponentów samochodowych oraz kotew chemicznych. Można je poddawać przetwarzaniu nawet po długim okresie składowania. Umożliwiają produkowanie wysoce przejrzystych spoiw i uszczelniaczy.

DODATKI USZLACHETNIAJĄCE SIYPRO®

Środki przeciw zanieczyszczeniom firmy Evonik częściowo eliminują przyczyny i efekty zanieczyszczania lekkich olefin oraz powiązanych monomerów w zakładach petrochemicznych.

TMT 15® DO PRODUKCJI OGÓLNEJ

Nasze TMT 15® umożliwia przyjazne dla środowiska usuwanie metali ciężkich ze ścieków technologicznych, przede wszystkim w instalacjach do spalania.

DROBNE PROSZKI VESTOSINT® PA12

Proszki na bazie poliamidu 12 VESTOSINT® doskonale nadają się do powłok do metali, są też wykorzystywane jako dodatki polepszające jakość powłok. Mają cenne właściwości, odpowiadające parametrom poliamidu PA12, co wpływa na ich zastosowanie.

SPECJALISTYCZNE METAKRYLANY VISIOMER® DO DRUKU 3D

Specjalistyczne metakrylany VISIOMER® są stosowane do poprawy stabilności mechanicznej i cieplnej przezroczystych obiektów wydrukowanych na drukarce 3D, takich jak nakładki stomatologiczne.