Products & Solutions

NASZE BRANŻE

ŚRODOWISKO I USŁUGI KOMUNALNE

Jako jeden ze światowych liderów branży specjalistycznych surowców chemicznych Evonik oferuje dostosowane rozwiązania do technologii środowiskowych, które umożliwiają wydajne korzystanie z cennych zasobów i aktywną ochronę środowiska. Produkty i rozwiązania dla sektora ochrony środowiska i usług komunalnych obejmują aktywny tlen do uzdatniania wody oraz do procesów recyklingu, dodatki do mechanicznego recyklingu plastiku, katalizatory do przetwarzania zasobów odnawialnych, utwardzacze do żywicy epoksydowej spełniające surowe wymogi środowiskowe oraz specjalistyczne metakrylany VISIOMER® wykorzystywane jako budulec flokulantów służących do oczyszczania ścieków.

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH

AKTYWNY TLEN DO ZASTOSOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy i nadsiarczany są ekologicznymi utleniaczami wykorzystywanymi do uzdatniania wody, procesów recyklingu, oczyszczania ścieków, kontroli zanieczyszczenia powietrza oraz remediacji gruntu.

KATALIZATORY DO PRZETWARZANIA ZASOBÓW ODNAWIALNYCH

Nasze katalizatory oferujemy w różnych modelach biznesowych, takich jak umowy na przerób, produkcja na zamówienie, projektowanie i wspólne prace rozwojowe. Dekarbonizacja to wyzwanie wymagające głębokich zmian, szczególnie w przemyśle rafineryjnym. Pomagamy klientom wypracować nowe procedury produkcji, które pozwalają zredukować wpływ na środowisko i obniżyć emisję CO2 w przypadku procesów, w których czas odgrywa kluczową rolę..

ŚRODKI SIECIUJĄCE I UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO PRODUKCJI KOMPOZYTÓW  

Oferujemy rozwiązania znajdujące zastosowanie w różnych technologiach, takich jak nawijanie włókien, pultruzja, CIPP, prepreg, kompozyt SMC, formowanie RIM i RTM.

Mamy w ofercie utwardzacze poliaminowe, aminowe i dicyjanodiamidowe, akceleratory, środki sieciujące, utwardzacze do żywicy epoksydowej i inne.

UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ SPEŁNIAJĄCE SUROWE WYMOGI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Nasze produkty zawierają rozwiązania do zastosowania w epoksydowych i poliuretanowych preparatach o dużej zawartości substancji stałych, wodorozcieńczalnych i innych przyjaznych dla środowiska.

Oferujemy środki sieciujące, utwardzacze aminowe, utwardzacze do żywicy epoksydowej, poliaminy, dicyjanodiamid, akceleratory i inne.

DODATKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH DLA CELÓW RECYKLINGU I POCHŁANIANIA ZAPACHÓW

Nasze dodatki i rozwiązania umożliwiają mechaniczny recykling plastiku w całym łańcuchu wartości. Nasze rozległe portfolio obejmuje skuteczne pochłaniacze zapachów, takie jak dodatki z serii TEGO Sorb®, które nieodwracalnie wiążą ze sobą cząsteczki będące źródłem zapachów.

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE PROCESY DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW    

Oferujemy różne produkty do oczyszczania ścieków. Rozwiązania takie jak DEGACLEAN® 150 umożliwiają dezynfekcję instalacji wody pitnej, detoksykację ścieków oraz uzdatnianie wody chłodzącej. Nasze produkty przeciwpieniące TEGO® zapewniają kontrolę nad powstawaniem piany we wszystkich procesach uzdatniania ścieków.

SPECJALISTYCZNE METAKRYLANY VISIOMER® DO PRODUKCJI PAPIERU

Specjalistyczne metakrylany VISIOMER® można wykorzystać jako budulec środków zwiększających retencję i usprawniających odwadnianie, środków zwiększających wytrzymałość w stanie suchym, powierzchni różnej wielkości i substancji wiążących barwniki do specjalistycznych powłok.

SPECJALISTYCZNE METAKRYLANY VISIOMER® DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ODWADNIANIA OSADÓW

Specjalistyczne metakrylany VISIOMER® są stosowane jako budulec flokulantów służących do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów.