Products & Solutions

NASZE BRANŻE

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Innowacyjność firmy Evonik to duża zaleta w branży elektronicznej i telekomunikacyjnej. Nasze portfolio obejmuje aktywny tlen do usuwania fotorezystu, czyszczenia na mokro i trawienia miedzi w półprzewodnikach, katalizatory, utwardzacze do żywicy epoksydowej, monomery i poliizocyjaniany, polimery do izolacji kabli, krzemionkę jako środek przeciwdziałający sklejaniu w procesie polimeryzacji, krzemowodory pełniące funkcję polepszaczy przyczepności oraz środki wiążące. Jako czołowa globalna grupa specjalizująca się w specjalistycznych surowcach chemicznych łączymy innowacyjność z potrzebami naszych klientów, aby dostarczać najlepsze rozwiązania.

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO  

AKTYWNY TLEN DO ELEKTRONIKI

Nadtlenek wodoru jest wykorzystywany w środkach do usuwania fotorezystu, czyszczenia na mokro i trawienia miedzi w półprzewodnikach, a także w płytkach drukowanych, wyświetlaczach i produktach LED do urządzeń analogowych, cyfrowych i elektrycznych oraz pamięciach. Nadsiarczany są stosowane do czyszczenia i mikrowytrawiania płytek drukowanych oraz jako utleniacze w procesach malowania i nakładania powłok.

SPOIWA DO ELEKTRONIKI

Dodatki umożliwiające lepsze zarządzanie energią elektryczną i ciepłem.

KATALIZATORY DO ELEKTRONIKI

Podstawione cykloheksanony są ważnymi produktami pośrednimi do ekranów LCD. Można je syntezować poprzez uwodornienie fenolu. Nasze katalizatory Pd/C (pallad na węglu aktywnym) umożliwiają przeprowadzenie tej reakcji w sposób bardzo selektywny. Nasze katalizatory charakteryzują się dużą czystością metali szlachetnych oraz doskonałą jednorodnością partii. Oferujemy usługę odzyskiwania metali szlachetnych w układzie zamkniętym, dzięki czemu proces jest bardziej ekologiczny i ekonomiczny.  

ŻYWICE BISMALEIMIDOWE COMPIMIDE®

Do produkcji wysokiej jakości kompozytów, spoiw i tworzyw formowanych.

DYNASYLAN® DO KABLI

Silany DYNASYLAN® pełnią funkcję polepszacza przyczepności i środka wiążącego w kompozytach o wysokim stopniu napełnienia oraz dodatków do szczepienia i sieciowania polietylenu szczepionego (PEg) do produkcji rur PEX i kabli XLPE. Gwarantują też dużą zawartość wypełniaczy w tworzywach HFFR (bezhalogenowych, trudnopalnych, nierozprzestrzeniających płomienia) o dużej podatności na topienie oraz poprawionych właściwościach fizycznych.

DYNASYLAN® SILBOND DO PÓŁPRZEWODNIKÓW

Tetraetoksysilan (TEOS), znany jako krzemian tetraetylu, można odparować i poddać termolizie na powierzchniach układów półprzewodnikowych. Pozwala tworzyć warstwy izolacyjne w postaci szkła krzemionkowego, które są niezbędne w procesie produkcji układów scalonych.

DYNASYLAN® SILFIN DLA SEKTORA PRZEWODÓW I KABLI  

Polepszacze przyczepności i środki wiążące do kompozytów o wysokim stopniu napełnienia. Gotowe do użycia, łatwe w dozowaniu płynne produkty i dostosowane do potrzeb klienta mieszanki zawierające wszystkie niezbędne składniki do szczepienia i sieciowania polietenu w celu uzyskania polietylenu usieciowanego (PEX/XLPE).

UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I MODYFIKATORY DO SPOIW I USZCZELNIACZY  

Ancamine, Ancamide, Amicure, Curezol, Dicyanex i Imicure umożliwiają spajanie różnych podłoży, zapewniając większą wytrzymałość i elastyczność. Do środków jednokomponentowych (1K) i dwukomponentowych (2K) oferujemy poliamidy, amidoaminy, utwardzacze, akceleratory, rozcieńczalniki, dicyjanodiamidy (DICY) i inne.

MONOMERY I POLIIZOCYJANIANY DO POWŁOK POLIURETANOWYCH

VESTANAT® zawiera alifatyczne i cykloalifatyczne monomery diizocyjanianu do odpornych na światło żywic poliuretanowych i elastomerów, wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe oraz cykloalifatyczne poliizocyjaniany do trwałych powłok poliuretanowych.

Budulce do syntezy żywic, utwardzacze do powłok 2K czy też układy blokowe do zastosowań 1K — mamy odpowiednie rozwiązania do powłok puszek, sztucznej skóry, bezbarwnych lakierów samochodowych OEM oraz powłok do drewna i z tworzyw sztucznych. W ofercie mamy IPDI, H12MDI, TMDI, T1890 i inne.

PRODUKTY POŚREDNIE O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH DO URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Produkty pośrednie pomagają producentom elektroniki opracowywać nowe rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Wykorzystują na przykład DRIVOSOL® jako naturalny czynnik chłodniczy w lodówkach. Nasze materiały są wykorzystywane przez producentów gumowych i plastikowych części do urządzeń

DODATKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH DLA PRODUCENTÓW KABLI I ELEKTRONIKI

Od polimerów zwiększających sprawność komponentów elektronicznych po ognioodporność i wymianę ciepła — w naszym portfolio jest wiele rozwiązań do zastosowań w produkcji kabli i elektroniki.

POLIMERY DO IZOLACJI KABLI

Nasze polimery dla przemysłu elektronicznego można wykorzystać do izolacji kabli, na przykład wypełniaczy kablowych lub żelów do wypełniania

POLIMERY DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE

Oferujemy dostosowane do potrzeb klientów poliestry, amorficzne polialfaolefiny oraz płynne polibutadieny do mas zalewowych wykorzystywanych w urządzeniach elektronicznych i izolacjach kabli. W naszym portfolio mamy też spoiwa poliestrowe do komponentów elektronicznych, takich jak płaskie elastyczne kable.
 

ROHACELL® DO ANTEN I KOPUŁ ANTEN RADIOLOKATORÓW

Szukasz materiałów do zastosowań dielektrycznych, które nie zakłócają fal radiowych, charakteryzują się bezkonkurencyjną wydajnością przetwarzania w temperaturze do 190°C oraz doskonałymi właściwościami mechanicznymi? Mamy to, czego potrzebujesz: Sztywna pianka ROHACELL® spełni Twoje oczekiwania!

KRZEMIONKA DO ELEKTRONIKI

Krzemionka pełni funkcję środka przeciwdziałającego sklejaniu w procesie polimeryzacji lub dodatku do regulacji właściwości reologicznych w procesie produkcji płytek drukowanych.

KRZEMIONKA W ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA

Krzemionka jest skuteczną chemiczną substancją wiążącą warstwy fosforowej świetlówek, która zapobiega zanieczyszczeniu rtęcią. Pozwala to na wydłużenie czasu działania świetlówek. W lampach LED nasza krzemionka jest stosowana jako cząstki dyfuzji w silikonowych soczewkach LED.

SIRIDION® HCDS

Heksachlorodisilan o bardzo dużej czystości jest wykorzystywany w przemyśle półprzewodnikowym do chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) powłok zawierających krzem na wafle krzemowe przy bardzo niskich temperaturach. Heksachlorodisilan o bardzo dużej czystości jest wykorzystywany głównie w procesie produkcji kości pamięci następnej generacji o najwyższej gęstości zapisu.

SIRIDION® TCS DO ŚWIATŁOWODÓW

SIRIDON®, czterochlorek krzemu o bardzo dużej czystości, jest kluczowym surowcem w procesie produkcji światłowodów. Jest też stosowany do produkcji silikonu polikrystalicznego dla przemysłu półprzewodnikowego i fotowoltaicznego, a także do produkcji syntetycznego szkła kwarcowego.

VESTAKEEP® DO OCHRONY PRZED WYŁADOWANIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI

Małe urządzenia elektroniczne wymagają węższych półprzewodników. Muszą zajmować mniej miejsca i działać wydajniej. To wiąże się jednak z istotnym wyzwaniem podczas procesu produkcji: uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowania elektrostatyczne (ESD). Aby uzyskać ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zastosuj nasze produkty z serii VESTAKEEP® PEEK.