Products & Solutions

NASZE BRANŻE

BUDOWNICTWO

Evonik oferuje produkty i rozwiązania znajdujące zastosowanie w niemal wszystkich obszarach budownictwa, od dachu po sam fundament, bez względu na to, czy zadanie polega na zabezpieczeniu starożytnych zabytków, czy budowaniu miast przyszłości. Jako partner firm budowlanych w zakresie specjalistycznych surowców chemicznych oferujemy dodatki poprawiające właściwości farb i powłok wewnętrznych i zewnętrznych, utwardzacze do żywicy epoksydowej i monomery metakrylanu do klejów i uszczelniaczy, polimery, takie jak kleje topliwe, krzemowodory pełniące funkcję polepszaczy przyczepności w materiałach izolacyjnych oraz krzemionkę poprawiającą zachowanie dodatków proszkowych do betonu. Poza tym nasze dodatki do oleju gwarantują, że maszyny używane na budowie działają optymalnie i wydajnie. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby opracowywać rozwiązania najlepiej dostosowane do ich potrzeb. 

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

DODATKI DO POWŁOK BUDOWLANYCH  

Właściwości hydrofobowe, przeciwpieniące, trwałość kolorów oraz odporność na wybłyszczanie mają duże znaczenie podczas opracowywania powłok budowlanych. Nasze dodatki poprawiają parametry farb i powłok wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dostarczamy rozwiązania do preparatów o różnym zagęszczeniu barwników.

DODATKI DO POWŁOK BITUMICZNYCH, ASFALTU I MATERIAŁÓW WYKORZYSTYWANYCH W INWESTYCJACH INFRASTRUKTURALNYCH

Nasze dodatki do powłok bitumicznych, asfaltu i materiałów wykorzystywanych w inwestycjach infrastrukturalnych zwiększają trwałość oraz redukują emisje i zużycie energii w budynkach i obiektach infrastrukturalnych.

DODATKI DO POWŁOK PUSZEK I ZWOJÓW

Oferujemy dodatki do powłok puszek i zwojów, które zapewniają powłokom doskonałe przyleganie oraz właściwości przeciwpieniące i dotykowe. W naszym portfolio mamy też dodatki do powłok puszek przeznaczone do kontaktu z żywnością. 

DODATKI DO POWŁOK PODŁOGOWYCH

W ofercie mamy dodatki do powłok podłogowych, takie jak polepszacz przyczepności TEGO® Addid, który zapewnia właściwości antystatyczne, a także środki przeciwpieniące i odgazowujące do rozpuszczalnikowych powłok podłogowych.

DODATKI DO POWŁOK METALI I SZKŁA    

Nasze dodatki do powłok przeznaczonych do metali i szkła zapewniają przyleganie, elastyczność, twardość i ochronę powierzchni metalowych i szklanych przed korozją.

DODATKI DO SZTYWNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ

Nasze dodatki zapewniają doskonałe właściwości izolacyjne w panelach izolacyjnych ze sztywnej pianki poliuretanowej, co pozwala na zapobieganie stratom cieplnym przez dachy i ściany budynków i oszczędzanie energii.

DODATKI DO POWŁOK DREWNA

Oferujemy dodatki i substancje wiążące do powłok drewna stosowanych w różnych obszarach, takich jak meblarstwo, stolarstwo i pokrycia podłóg. Nasze dodatki poprawiają zwilżanie podłoża oraz odporność na zarysowania i sklejanie powłok wodorozcieńczalnych oraz utwardzanych światłem ultrafioletowym.

SPOIWA I USZCZELNIACZE DLA SEKTORA BUDOWLANEGO

Nasze polimery modyfikowane silanami mogą służyć jako wysokiej jakości substancje wiążące do klejów hybrydowych i uszczelniaczy wykorzystywanych w wielu zastosowaniach budowlanych. Umożliwiają tworzenie klejów i uszczelniaczy o szerokiej gamie właściwości mechanicznych, które nie muszą być oznaczane jako niebezpieczne.

UTWARDZACZE I MODYFIKATORY AMINOWE DO POWŁOK EPOKSYDOWYCH  

Ancamide, Ancamine, Anquamine, Amicure, Curezol, Dicyanex, Hybridur i Imicure pozwalają na tworzenie wysokiej jakości powłok okrętowych, ochronnych, pęczniejących, samochodowych, powłok pojemników i uniwersalnych powłok epoksydowych.

Mamy w ofercie utwardzacze poliamidowe, amidoaminowe i aminowe, akceleratory imidazolowe, rozcieńczalniki, polepszacze przyczepności i inne.

BUDOWNICTWO LĄDOWE

Nasze produkty ulepszają powłoki epoksydowe podłóg, powłoki poliuretanowe, poliasparginowe wykładziny podłogowe, powłoki betonu, spoiwa do wypełniania pęknięć, preparaty do kotwiczenia, preparaty klejące i uszczelniające, kompozytowe pręty zbrojeniowe oraz preparaty do fugowania maszynowego.

Mamy w ofercie środki sieciujące, utwardzacze poliamidowe, amidoaminowe i aminowe, akceleratory imidazolowe, rozcieńczalniki, polepszacze przyczepności i inne.

SUBSTANCJE CHEMICZNE DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

Nasze dodatki dla przemysłu budowlanego opracowujemy, korzystając z rozległej wiedzy na temat procesów międzyfazowych. Wykorzystując szeroką gamę składników molekularnych, możemy projektować bardziej wydajne i ekologiczne rozwiązania do domieszek, zapraw murarskich i wielu innych materiałów budowlanych.

ŚRODKI SIECIUJĄCE I UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO PRODUKCJI KOMPOZYTÓW

Środek sieciujący znajduje zastosowanie w różnych technologiach, takich jak nawijanie włókien, pultruzja, CIPP, prepreg, kompozyt SMC, formowanie RIM i RTM.

Mamy w ofercie utwardzacze poliaminowe, aminowe i dicyjanodiamidowe, akceleratory, środki sieciujące, utwardzacze do żywicy epoksydowej i inne.

DYNASYLAN® DO IZOLACJI TERMICZNEJ I DŹWIĘKOWEJ  

Silany pełnią kluczową funkcję jako polepszacze przyczepności w materiałach izolacyjnych wykonanych z włókien szklanych i mineralnych, ponieważ zapewniają wysoką trwałość i dobrą odporność na wilgoć. Silany Dynasylan® są składnikami żywic poliestrowych, winyloestrowych i epoksydowych używanych do modyfikowania powierzchni szklanych.  

DYNASYLAN® JAKO WYSOKOWYDAJNE ŚRODKI SIECIUJĄCE W SZCZELIWACH SILIKONOWYCH

Nasze organofunkcyjne silany służą do sieciowania produkowanych na zamówienie silikonów alkoksylowych RTV-1. Służą one do uszczelniania kabin prysznicowych, polerowania konstrukcji szklanych itp.

DYNASYLAN® DO ZWIĘKSZANIA STABILNOŚCI W PRODUKTACH Z WŁÓKIEN SZKLANYCH

Silany DYNASYLAN® pełnią kluczową funkcję jako polepszacze przyczepności, zapewniają wysoką trwałość i dobrą odporność na wilgoć produktów z włókien szklanych. Przenoszą wytrzymałość włókien szklanych na struktury polimerowe, redukują wrażliwość na wilgoć oraz zwiększają ochronę mechaniczną włókien szklanych

DYNASYLAN® DO POWŁOK OCHRONNYCH

DYNASYLAN® SIVO 140 jest używany jako substancja wiążąca w powłokach zabezpieczających przed korozją stosowanych na okrętach, obiektach morskich i mostach. Powłoki te zapewniają doskonałą ochronę przez promieniami słońca i wodą morską. Produkt jest też wykorzystywany w zakładach przemysłowych i na słupach użytkowych. Szybko schnie, jest łatwy do przetwarzania i zgodny z wieloma wypełniaczami i barwnikami.

DYNASYLAN® DO NADAWANIA WYJĄTKOWEGO CHARAKTERU SZTUCZNYM KAMIENIOM

Aby spełnić wygórowane wymagania jakościowe stawiane nowoczesnym systemom kompozytowym, konieczne jest zastosowanie organofunkcyjnych silanów. Silany wykorzystywane w produkcji elementów wykończeniowych imitujących kamień pozwalają wytworzyć twardszy, antypoślizgowy, wodoodporny i odporny na zabrudzenia materiał. Produkujemy różne specjalistyczne silany, które polepszają przyczepność pomiędzy piaskiem a polimerem w sztucznym kamieniu.

DYNASYLAN® DO PRODUKCJI PRZEWODÓW, KABLI I RUR

Seria DYNASYLAN® SILFIN to szeroka gama gotowych do użycia produktów dla producentów przewodów, kabli i rur, a także do innych zastosowań termoplastycznych. DYNASYLAN® SILFIN jest używany w dostosowanych do potrzeb mieszankach składających się ze wszystkich składników niezbędnych do szczepienia i sieciowania polietenu (PEX/XLPE). Produkty te stosuje się w metodzie dwuetapowej SIOPLAS® i jednoetapowej MONOSIL®.

DYNASYLAN® SIVO 121 DO IMPREGNACJI DREWNA

Wyjątkowo skuteczny środek do ochrony powierzchni drewna. Wyprodukowany na bazie wody, przyjazny dla środowiska preparat ma wysoką odporność na wodę i olej, a także chroni powierzchnię drewna przed przebarwieniami. Produkt nie pozbawia drewna naturalnej faktury, charakteru, piękna i zapachu. 

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DLA SEKTORA BUDOWLANEGO

Nasze portfolio zawiera produkty o niskiej lub zerowej zawartości lotnych związków organicznych, a także zerowej zawartości oksyetylenowanych alkilofenoli oraz oksyetylenowanych nonylofenoli, które spełniają wymogi prawne obowiązujące w inżynierii lądowej.

Mamy w ofercie modyfikowane aminy, polimocznik oraz wodorozcieńczalne utwardzacze do żywicy epoksydowej do zastosowania w powłokach podłogowych, zaprawach murarskich, fugach, betonie żywicznym i innych materiałach.

UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I MODYFIKATORY DO SPOIW I USZCZELNIACZY

Ancamine, Ancamide, Amicure, Curezol, Dicyanex i Imicure umożliwiają spajanie różnych podłoży, zapewniając większą wytrzymałość i elastyczność.

Do środków jednokomponentowych (1K) i dwukomponentowych (2K) oferujemy poliamidy, amidoaminy, utwardzacze, akceleratory, rozcieńczalniki, dicyjanodiamidy (DICY) i inne.

PŁYNY HYDRAULICZNE W SPRZĘCIE BUDOWLANYM

Cenione przez czołowych producentów OEM płyny hydrauliczne do maszyn budowlanych są opracowane z wykorzystaniem technologii DYNAVIS® w oparciu o wysoce odporne na ścinanie modyfikatory lepkości VISCOPLEX®. Dzięki ich zastosowaniu koparki, koparko-ładowarki i inne pojazdy budowlane i przemysłowe zyskują większą sprawność i moc oraz zużywają mniej paliwa.

MONOMERY I POLIIZOCYJANIANY DO POWŁOK POLIURETANOWYCH

VESTANAT zawiera alifatyczne i cykloalifatyczne monomery diizocyjanianu do odpornych na światło żywic poliuretanowych i elastomerów, wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe oraz cykloalifatyczne poliizocyjaniany do trwałych powłok poliuretanowych.

Budulce do syntezy żywic, utwardzacze do powłok 2K czy też układy blokowe do zastosowań 1K — mamy odpowiednie rozwiązanie do powłok puszek, bezbarwnych lakierów samochodowych OEM oraz powłok do drewna i z tworzyw sztucznych. W ofercie mamy IPDI, H12MDI, TMDI, T1890 i inne.

PRODUKTY POŚREDNIE O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH DLA PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO

Od dachów po podłogi produkty pośrednie firmy Evonik pomagają inżynierom i producentom wyrobów budowlanych spełniać wymagania dotyczące wydajności w trudnych warunkach. Dzięki plastyfikatorom firmy Evonik stosowanym m.in. w wykładzinach podłogowych PCW oraz foliach dachowych materiały polimerowe, takie jak PCW, stają się elastyczne i podatne na formowanie.

POLIMERY DLA PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO

Mamy w ofercie polimery dla przemysłu budowlanego, takie jak kleje topliwe do rozwiązań do oklejania profili lub łączenia obrzeży. Nasze płynne polibutadieny i termoplastyczne poliolefiny mogą być wykorzystywane w uszczelniaczach izolacyjnych do szkła, bitumenie modyfikowanym do hydroizolacji oraz szczeliwie silikonowym.

PROTECTOSIL® DO OCHRONY BUDYNKÓW

Produkowane na zamówienie silanowe systemy ochrony budynków PROTECTOSIL® do hydrofobizacji, zabezpieczania powierzchni, w tym przed graffiti, zabezpieczania antykorozyjnego oraz wzmacniania kamienia. Główną przyczyną degradacji stanu konstrukcji jest przedostawanie się wody, wykwity tynku lub uszkodzenia w wyniku oddziaływania soli drogowej i czyszczenia solą

KRZEMIONKA DO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Nasze krzemionki i tlenki metalu to dodatki uszlachetniające, które poprawiają zachowanie, właściwości i trwałość dodatków proszkowych do betonu i zaprawy murarskiej. Nasza krzemionka odgrywa ważną rolę jako nośnik lub środek przeciwzbrylający.

KRZEMIONKA DO IZOLACJI CIEPLNEJ

Krzemionka jest ważnym składnikiem wysokowydajnych systemów izolacyjnych, które zapewniają o wiele lepszą izolację niż rozwiązania konwencjonalne w szerokim zakresie temperatur. Można je wykorzystywać do produkcji np. paneli izolacji próżniowej oraz izolacji wysokotemperaturowej, aby zapewnić długi czas eksploatacji i ochronę przeciwogniową.

SPECJALISTYCZNE METAKRYLANY VISIOMER® DO ZASTOSOWAŃ BUDOWLANYCH

Żywice reaktywne wykonane ze specjalistycznych metakrylanów VISIOMER® są stosowane w domieszkach do betonu, płynnych mieszankach do hydrofobizacji, posadzkach przemysłowych, reaktywnych substancjach do znakowania dróg oraz masach do naprawy betonu. Charakteryzujące je niskie ciśnienie pary nasyconej i wysoka reaktywność pozwalają na bezpieczne stosowanie oraz szybkie utwardzanie nawet przy niskich temperaturach.