Products & Solutions

NASZE BRANŻE

POWŁOKI, FARBY I FARBY DRUKARSKIE

Jako czołowa globalna grupa specjalizująca się w specjalistycznych surowcach chemicznych Evonik oferuje szeroką gamę surowców i składników, a także wiedzę w zakresie opracowywania receptur, dzięki którym można poprawić parametry powłok, farb i produktów drukarskich. Nasze bogate portfolio obejmuje dodatki, specjalistyczne żywice, mieszanki spoiw, środki sieciujące, utwardzacze i monomery metakrylanu, polimery, krzemionkę i krzemowodory. Ułatwiamy naszym klientom spełnianie coraz surowszych wymogów środowiskowych, dodając do naszej oferty bardziej ekologiczne biorozwiązania na bazie wody lub materiałów odnawialnych. Jako partnerzy naszych klientów zapewniamy wsparcie techniczne i w zakresie opracowywania receptur, których potrzebują, aby zwiększyć wydajność i poprawić ekologiczność procesów produkcji. Dotyczy to powłok proszkowych, powłok do metalu, drewna oraz innych powierzchni.

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DO POWŁOK, FARB I PRODUKTÓW DRUKARSKICH

DODATKI I ŻYWICE DO POWŁOK PROSZKOWYCH

Dodatki do powłok proszkowych, takie jak SPHERILEX® i AEROXIDE®, zapewniają właściwości przeciwzbrylające i matujące i poprawiają przepływ proszku. Nadają się do powłok nakładanych elektrostatycznie.

DODATKI DO POWŁOK BUDOWLANYCH  

Właściwości hydrofobowe, przeciwpieniące, trwałość kolorów oraz odporność na wybłyszczanie mają duże znaczenie podczas opracowywania powłok budowlanych. Nasze dodatki poprawiają parametry farb i powłok wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dostarczamy rozwiązania do preparatów o różnym zagęszczeniu barwników.

DODATKI DO POWŁOK DLA SEKTORA SAMOCHODOWEGO I TRANSPORTOWEGO

Mamy w ofercie różne dodatki do powłok stosowanych w sektorze samochodowym i transportowym, które wzbogacają wszystkie warstwy (w tym powłoki osadzane elektrolitycznie, podkłady i lakiery bezbarwne) powłok od producentów OEM w branży samochodowej i innych zastosowaniach transportowych.

DODATKI DO POWŁOK PUSZEK I ZWOJÓW

Oferujemy dodatki do powłok puszek i zwojów, które zapewniają powłokom doskonałe przyleganie oraz właściwości przeciwpieniące i dotykowe. W naszym portfolio mamy też dodatki do powłok puszek przeznaczone do kontaktu z żywnością.

DODATKI DO TUSZÓW DEKORACYJNYCH I DO TAPET

Nasze dodatki do tuszów dekoracyjnych i do tapet zapewniają doskonałe zwilżanie podłoża, wytrzymałość i trwałość kolorów. Nadają się do zastosowań w procesach laminowania podłóg i mebli. Dodatki do bibuł są zgodne z wymogami FDA.

DODATKI DO POWŁOK PODŁOGOWYCH  

W ofercie mamy dodatki do powłok podłogowych, takie jak polepszacz przyczepności TEGO® Addid, który zapewnia właściwości antystatyczne, a także środki przeciwpieniące i odgazowujące do rozpuszczalnikowych powłok podłogowych.

DODATKI DO POWŁOK ODPORNYCH NA WYSOKIE TEMPERATURY

Dodatki i specjalistyczne substancje wiążące do powłok odpornych na wysokie temperatury chronią urządzenia przemysłowe, takie jak tłumiki, paleniska oraz przybory do gotowania i pieczenia, i zabezpieczają przed wysokimi temperaturami, zapobiegając korozji i pęknięciom powłok. Oferujemy też rozwiązania do powłok utwardzanych w temperaturze otoczenia.

DODATKI DO TUSZÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH

Oferujemy dodatki do tuszów do drukarek przeznaczonych do drukowania na płytkach ceramicznych i tekstyliach oraz do drukarek wielkoformatowych. Umożliwiają one zwilżanie podłoża przy dużych prędkościach drukowania i poprawiają stabilizację barwników i przyleganie tuszów do drukowania.

DODATKI DO POWŁOK SKÓR

Dział zajmujący się dodatkami do powłok oferuje dodatki do powłok skór. Nasze produkty i rozwiązania do powłok skór zapewniają miękkość w dotyku, doskonałe wrażenia haptyczne oraz odporność na ścieranie i przecieranie.

DODATKI DO POWŁOK OKRĘTOWYCH I OCHRONNYCH

Trwałość, właściwości przeciwporostowe oraz zapobieganie mikropienieniu i makropienieniu mają duże znaczenie podczas tworzenia powłok okrętowych i ochronnych. Nasze dodatki i żywice zostały opracowane, aby sprostać tym wyzwaniom.

DODATKI DO POWŁOK METALI I SZKŁA

Nasze dodatki do powłok przeznaczonych do metali i szkła zapewniają przyleganie, elastyczność, twardość i ochronę powierzchni metalowych i szklanych przed korozją.

DODATKI DO TUSZÓW DO OPAKOWAŃ

Nasze dodatki do tuszów do opakowań poprawiają zwilżanie podłoża, wytrzymałość oraz trwałość kolorów w powłokach. Można je stosować na różnych podłożach. Dodatki do powłok puszek są przeznaczone do kontaktu z żywnością i spełniają wszystkie wymogi prawne. 

DODATKI DO POWŁOK PAPIERU  

Dodatki do powłok papieru, takie jak SURFYNOL®, są stosowane w celu zredukowania dynamicznego napięcia powierzchniowego i poprawy zwilżania podłoży, takich jak papier termiczny, opakowania papierowe czy powłoki papieru przyjmujące tusz.

DODATKI DO KONCENTRATÓW PIGMENTOWYCH

Oferujemy środki dyspergujące i zwilżające do koncentratów pigmentowych, które zapewniają stabilizację barwników oraz unikalny rozkład cząstek w farbie, a w efekcie doskonałe absorbowanie barwnika i stabilność w recepturze powłoki.

DODATKI DO POWŁOK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Nasze dodatki do powłok z tworzyw sztucznych zapewniają im doskonałą odporność na zarysowania, miękkość w dotyku oraz właściwości haptyczne. Takie powłoki mogą być stosowane na elektronice użytkowej, opakowaniach kosmetyków czy podłogach PCW.

DODATKI DO POWŁOK DREWNA

Oferujemy dodatki i substancje wiążące do powłok drewna stosowanych w różnych obszarach, takich jak meblarstwo, stolarstwo i pokrycia podłóg. Nasze dodatki poprawiają zwilżanie podłoża oraz odporność na zarysowania i sklejanie powłok wodorozcieńczalnych oraz utwardzanych światłem ultrafioletowym..

UTWARDZACZE I MODYFIKATORY AMINOWE DO POWŁOK EPOKSYDOWYCH

Ancamide, Ancamine, Anquamine, Amicure, Curezol, Dicyanex, Hybridur i Imicure pozwalają na tworzenie wysokiej jakości powłok okrętowych, ochronnych, pęczniejących, samochodowych, powłok pojemników i uniwersalnych powłok epoksydowych. Mamy w ofercie utwardzacze poliamidowe, amidoaminowe i aminowe, akceleratory imidazolowe, rozcieńczalniki, polepszacze przyczepności i inne.

UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO POWŁOK O WYJĄTKOWO NISKIEJ ZAWARTOŚCI LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Utwardzacze do żywicy epoksydowej ANCAMIDE® i poliaminy ANCAMINE® zapewniają silne właściwości barierowe, szybkie utwardzanie, długi dopuszczalny czas użytkowania, zwiększoną elastyczność i przyleganie do nieprzygotowanych powierzchni. Te technologie oferują specjalistom opracowującym powłoki produkty, które spełniają zarówno wymogi środowiskowe, jak i oczekiwania dotyczące parametrów.

KLUCZOWE SKŁADNIKI KATALIZATORÓW DO PRODUKCJI POLIMERÓW

Nasze produkty z rodziny CATYLEN® S są kluczowymi składnikami katalizatorów Ziegler i Ziegler-Natta. Nadają się do wykorzystania w procesach produkcji polietylenu i polipropylenu w fazie zawiesiny.

MONOMERY I POLIIZOCYJANIANY DO POWŁOK POLIURETANOWYCH

VESTANAT zawiera alifatyczne i cykloalifatyczne monomery diizocyjanianu do odpornych na światło żywic poliuretanowych i elastomerów, wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe oraz cykloalifatyczne poliizocyjaniany do trwałych powłok poliuretanowych.

Budulce do syntezy żywic, utwardzacze do powłok 2K czy też układy blokowe do zastosowań 1K — mamy odpowiednie rozwiązania do powłok puszek, sztucznej skóry, bezbarwnych lakierów samochodowych OEM oraz powłok do drewna i z tworzyw sztucznych. W ofercie mamy IPDI, H12MDI, TMDI, T1890 i inne.

POLIMERY DO TUSZÓW I FARB DRUKARSKICH

Mamy w ofercie dodatki do tuszów i farb drukarskich. Produkt VESTOWAX® poprawia odporność na zarysowania, reguluje napięcie powierzchniowe wosku oraz zapewnia efekt matowości. Nasz polimer do tuszów do druku offsetowego zapewnia wyśmienite wysychanie barwników utrwalanych na gorąco i na zimno.

POLIURETAN DO ZASTOSOWAŃ CASE

Poliuretan doskonale nadaje się do różnych zastosowań CASE (ang. Coatings, Adhesives, Sealants, and Elastomers). Nasze rozwiązania obejmują katalizatory bezcynowe o niskiej zawartości lotnych związków organicznych, katalizatory o opóźnionym działaniu oraz dodatki pozwalające na optymalizację wydajności poprzez regulację utwardzania, profilu reakcji oraz dopuszczalnego czasu użytkowania, poprawiają wygląd powierzchni i przyleganie oraz ulepszają właściwości fizyczne produktu końcowego. Angażując się we współpracę partnerską, opracowujemy nowe bioprodukty, koncentrując się na zapewnianiu innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają naszym klientom tworzyć bardziej ekologiczne preparaty.

Silany DO POWŁOK I OBRÓBKI METALI  

Wodorozcieńczalne ekologiczne krzemowodory DYNASYLAN® SIVO 140 i 160 są wykorzystywane w powłokach okrętowych i ochronnych jako zabezpieczenie przed korozją, pełnią funkcję spoiwa pomiędzy żywicami organicznymi i podłożami nieorganicznymi, a ich właściwości są zbieżne z preparatami rozpuszczalnikowymi. . 

KRZEMIONKA DO TONERÓW DO OPTYMALIZACJI DRUKOWANIA

Za pomocą krzemionki można zapewnić swobodny przepływ proszku tonera oraz precyzyjnie regulować jego ładunek elektrostatyczny

METAKRYLANY VISIOMER® DO POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ

Metakrylany VISIOMER® MPEG są stosowane jako niejonowe, podatne na polimeryzację surfaktanty do polimeryzacji emulsyjnej. W odróżnieniu od surfaktantów o niskiej masie cząsteczkowej te molekuły stają się integralną częścią cząsteczek polimeru. Zapobiega to powstawaniu dużych cząstek żelu przy niskich temperaturach i poprawia parametry farb emulsyjnych w perspektywie długoterminowej.

METAKRYLANY VISIOMER® DO SURFAKTANTÓW I ZAGĘSZCZACZY

Metakrylany VISIOMER® MPEG są stosowane jako niejonowe, podatne na polimeryzację surfaktanty do polimeryzacji emulsyjnej. W odróżnieniu od surfaktantów o niskiej masie cząsteczkowej te molekuły stają się integralną częścią cząsteczek polimeru. Zapewnia to długotrwałą stabilność właściwości lateksów i zapobiega wyługowaniu związków o niskiej masie cząsteczkowej

SPECJALISTYCZNE METAKRYLANY VISIOMER® DO POWŁOK I FARB DRUKARSKICH

Specjalistyczne metakrylany to uniwersalne budulce do wodnych i rozpuszczalnikowych powłok żywicznych. Nadają im takie właściwości, jak odporność na warunki atmosferyczne, zarysowania i korozję oraz doskonałe przyleganie. Metakrylany VISIOMER® Terra zawierające do 90% składników pochodzenia biologicznego umożliwiają produkcję ekologicznych żywic o obniżonym śladzie węglowym..

SPECJALISTYCZNE METAKRYLANY VISIOMER® DO ŻYWIC KOMPOZYTOWYCH

Wśród specjalistycznych metakrylanów oferujemy szeroką gamę uszlachetniających monomerów metakrylanu oraz środków sieciujących do całkowitego lub częściowego zastąpienia styrenu w kompozytach wykonanych z nienasyconych żywic poliestrowych lub winyloestrowych. Metakrylany VISIOMER® o niskim ciśnieniu pary nasyconej sprawdzają się jako rozcieńczalniki reaktywne poprawiające właściwości kompozytów, takie jak wytrzymałość mechaniczna czy ognioodporność. VISIOMER® C18PEG1105MAW jest stosowany w modyfikowanych hydrofobowo zagęszczaczach asocjatywnych do farb wodorozcieńczalnych.