Products & Solutions

NASZE BRANŻE  

SAMOCHODY, TRANSPORT I MASZYNY

Jako czołowa grupa specjalizująca się w specjalistycznych surowcach chemicznych Evonik jest zarówno dostawcą materiałów, jak i innowacyjnym partnerem sektora samochodowego, transportowego i maszynowego. Nasza oferta obejmuje dodatki, w tym dodatki do oleju, środki sieciujące, utwardzacze do żywicy epoksydowej, nadtlenek wodoru, tłoczywa, poliamidy, prekursory poliuretanowe, izocyjaniany do powłok poliuretanowych oraz krzemowodory, a także specjalistyczne metakrylany i żywice oraz mieszanki substancji wiążących. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, pomagamy zwiększać wydajność, ograniczać masę i przygotowywać powierzchnie.

PRODUKTY I ROZWIĄZANIA DLA SEGMENTU SAMOCHODÓW, TRANSPORTU I MASZYN

DODATKI DO OLEJU NAPĘDOWEGO

Wysokowydajne środki przeciwpieniące do oleju napędowego zapewniają długi czas pracy, stabilność i dużą zgodność w całym systemie oleju napędowego pochodzącego z rafinacji ropy naftowej oraz biodiesla.

DODATKI DO POWŁOK DLA SEKTORA SAMOCHODOWEGO I TRANSPORTOWEGO

Mamy w ofercie różne dodatki do powłok stosowanych w sektorze samochodowym i transportowym, które wzbogacają wszystkie warstwy (w tym powłoki osadzane elektrolitycznie, podkłady i lakiery bezbarwne) powłok od producentów OEM w branży samochodowej i innych zastosowaniach transportowych.

DODATKI DO POWŁOK OKRĘTOWYCH I OCHRONNYCH

Trwałość, właściwości przeciwporostowe oraz zapobieganie mikropienieniu i makropienieniu mają duże znaczenie podczas tworzenia powłok okrętowych i ochronnych. Nasze dodatki i żywice zostały opracowane, aby sprostać tym wyzwaniom.

DODATKI DO FORMOWANYCH TWORZYW SZTUCZNYCH

Aby ograniczyć emisje w kabinach samochodów, opracowaliśmy nowe katalizatory, surfaktanty silikonowe z niską zawartością lotnych związków organicznych oraz dodatki uszlachetniające dla producentów pianki poliuretanowej, która pozwala zredukować hałas i wibracje, zmniejszyć masę fotelów samochodowych, ograniczyć ryzyko uszkodzeń oraz poprawić właściwości fizyczne kokpitów, kierownic i składanych dachów.

DODATKI I ŻYWICE DO POWŁOK PROSZKOWYCH

Dodatki do powłok proszkowych, takie jak SPHERILEX® i AEROXIDE®, zapewniają właściwości przeciwzbrylające i matujące i poprawiają przepływ proszku. Nadają się do powłok nakładanych elektrostatycznie.

SPOIWA I USZCZELNIACZE DLA SEKTORA TRANSPORTOWEGO

Niezawodne, trwałe, atrakcyjne cenowo i bezpieczne pod względem toksykologicznym spoiwa i uszczelniacze do zastosowań w transporcie.

KOMPOZYTY WĘGLOWO-KRZEMOWE DO BATERII LITOWO-JONOWYCH

SIRIDON® Black to nowy materiał anodowy do baterii litowo-jonowych. Kompozyt węglowo-krzemowy poprawia prędkość ładowania, energooszczędność oraz moc baterii poprzez zwiększenie gęstości energii.

KATALIZATORY DO PREKURSORÓW POLIURETANOWYCH 

Oferujemy bogate portfolio wysokiej jakości katalizatorów na bazie metali szlachetnych lub rodzimych do produkcji prekursorów poliuretanowych (PU).

Nasz doświadczony zespół inżynierów ds. zastosowań znajdzie odpowiedni katalizator do Twojego procesu i zapewni szczegółowe wsparcie techniczne w zależności od rodzaju reakcji i warunków.

ŻYWICE BISMALEIMIDOWE COMPIMIDE®

Do produkcji wysokiej jakości kompozytów, spoiw i tworzyw formowanych.

 

ŚRODKI SIECIUJĄCE I UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO PRODUKCJI KOMPOZYTÓW

Środek sieciujący znajduje zastosowanie w różnych technologiach, takich jak nawijanie włókien, pultruzja, CIPP, prepreg, kompozyt SMC, formowanie RIM i RTM. Mamy w ofercie utwardzacze poliaminowe, aminowe i dicyjanodiamidowe, akceleratory, środki sieciujące, utwardzacze do żywicy epoksydowej i inne.

UTWARDZACZE I MODYFIKATORY DO POWŁOK EPOKSYDOWYCH

Dostarczamy składniki do tworzenia wysokiej jakości powłok okrętowych, ochronnych, pęczniejących, samochodowych, powłok pojemników i uniwersalnych powłok epoksydowych.

Mamy w ofercie utwardzacze poliamidowe, amidoaminowe i aminowe, akceleratory imidazolowe, rozcieńczalniki, polepszacze przyczepności i inne.

TECHNOLOGIE ŚRODKÓW SMARNYCH DYNAVIS® I NUFLUX® DO SPRZĘTU PRZEMYSŁOWEGO NA BAZIE VISCOBASE® I VISCOPLEX®

Dodatki do oleju PAMA zwiększają wydajność i produktywność, zmniejszają całkowity koszt posiadania i wspierają ekologiczne rozwiązania w rolnictwie, budownictwie, górnictwie, produkcji urządzeń, turbin wiatrowych i kompresorów oraz rafineriach.

UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I MODYFIKATORY DO SPOIW I USZCZELNIACZY

Ancamine, Ancamide, Amicure, Curezol, Dicyanex i Imicure umożliwiają spajanie różnych podłoży, zapewniając większą wytrzymałość i elastyczność.

Do środków jednokomponentowych (1K) i dwukomponentowych (2K) oferujemy poliamidy, amidoaminy, utwardzacze, akceleratory, rozcieńczalniki, dicyjanodiamidy (DICY) i inne.

UTWARDZACZE DO ŻYWICY EPOKSYDOWEJ I MODYFIKATORY DO ROZWIĄZAŃ Z BRANŻY SAMOCHODOWEJ

Nasze produkty umożliwiają tworzenie wysokiej jakości powłok samochodowych, w tym powłok podwozia, podłóg, blacharki, zbiorników sprężonego powietrza, obudów akumulatorów oraz kabiny.

Oferujemy poliamidy, amidoaminy, utwardzacze, akceleratory, utwardzacze wodorozcieńczalne, dyspersje, rozcieńczalniki, dicyjanodiamid (DICY), polepszacze przyczepności i inne.

MONOMERY I POLIIZOCYJANIANY DO POWŁOK POLIURETANOWYCH

VESTANAT® zawiera alifatyczne i cykloalifatyczne monomery diizocyjanianu do odpornych na światło żywic poliuretanowych i elastomerów, wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe oraz cykloalifatyczne poliizocyjaniany do trwałych powłok poliuretanowych.

Budulce do syntezy żywic, utwardzacze do powłok 2K czy też układy blokowe do zastosowań 1K — mamy odpowiednie rozwiązanie do powłok puszek, sztucznej skóry, bezbarwnych lakierów samochodowych oraz powłok do drewna i tworzyw sztucznych. W ofercie mamy IPDI, H12MDI, TMDI, T1890 i inne.

PRODUKTY POŚREDNIE O DOSKONAŁYCH PARAMETRACH DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

MTBE jako preparat podwyższający liczbę oktanową uszlachetniający benzynę czy butadien jako kluczowy monomer w gumie syntetycznej wykorzystywanej w oponach samochodowych — Evonik oferuje szeroką gamę produktów pośrednich o doskonałych parametrach dla producentów samochodów, części i opon oraz innych firm z branży motoryzacyjnej.

OBRÓBKA BARWNIKÓW I CZĄSTEK DLA SEKTORA POWŁOK    

Barwniki są poddawane działaniu krzemowodorów i estrów kwasu krzemowego w celu zapobiegania utlenianiu podczas przetwarzania oraz w produkcie końcowym. Barwniki są też poddawane działaniu organofunkcyjnych krzemowodorów DYNASYLAN®, aby zapewnić ich zgodność z żywicą organiczną.

DODATKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH DLA SEKTORA SAMOCHODOWEGO I TRANSPORTOWEGO

Dodatki uszlachetniające do żywic technicznych i mieszanek gumy silikonowej zapewniające właściwości wymagane w przemyśle samochodowym..

POLIMERY DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO  

Oferujemy szeroką gamę polimerów dla przemysłu motoryzacyjnego: tłumienie hałasu w samochodach, karoseria, powłoki polimerowe na lakier i klejenie reflektorów. Nasze kleje topliwe doskonale nadają się do wielu zastosowań w sektorze motoryzacyjnym.

PROPULSE® DLA BRANŻY KOSMICZNEJ

Nadtlenek wodoru o wysokim stężeniu nie jest stosowany tylko jako środek utleniający do turbopomp w pompach paliwowych dużych rakiet, takich jak Sojuz. Czysty i łatwy do zastosowania nadtlenek jest też wydajnym i przyjaznym dla środowiska paliwem do rakiet wynoszących na orbitę satelity.

ROHACELL® DLA BRANŻY LOTNICZEJ I KOSMICZNEJ

Branża kosmiczna od lat wykorzystuje produkt kompozytowy ROHACELL® jako lekki materiał rdzeniowy, który dodatkowo obniża koszt materiałów przekładkowych ze względu na niezawodność przetwarzania.

SILANY DO SPOIW I USZCZELNIACZY W SEKTORZE SAMOCHODOWYM, TRANSPORTOWYM I MASZYNOWYM

Produkty DYNASYLAN® to niezbędne dodatki do uszczelniaczy i spoiw. Pozwalają wyeliminować generujące koszty procesy, takie jak przykręcanie i spawanie, w branży (transportowej) samochodowej i kosmicznej. Spoiwa i uszczelniacze o niskiej zawartości lotnych związków organicznych wiążą się z (krytycznymi) trudnymi podłożami, takimi jak tworzywa sztuczne, wydłużając ich czas eksploatacji, a także zapewniając lepszą odporność na wibracje, zmiany temperatury i obciążenia.

KRZEMIONKA DO AKUMULATORÓW

KRZEMIONKA o wysokiej czystości i tlenki metali zwiększają bezpieczeństwo, okres użytkowania i wydajność akumulatorów litowo-jonowych. Krzemionka strącana jest stosowana w separatorach do akumulatorów. Krzemionka koloidalna wykorzystywana w produkcji elektrolitu w postaci żelu do kwasowo-ołowiowych akumulatorów stacjonarnych wydłuża czas eksploatacji.

KRZEMIONKA DO ŚRODKÓW SMARNYCH I SMARÓW

Jako zagęszczacz lub dodatek krzemionka poprawia parametry i trwałość środków smarnych i smarów wykorzystywanych w maszynach przemysłowych oraz branżach samochodowej i elektronicznej. Redukuje wydzielanie oleju, zapewnia lepszą regulację właściwości reologicznych i stabilizuje smary suche.

KRZEMIONKA DO OPON

Produkty na bazie krzemionki/krzemowodoru w ekologicznych oponach redukują opór toczenia, zmniejszają zużycie paliw nawet o 8%, poprawiają przyczepność na mokrych nawierzchniach i znacząco zwiększają trwałość opon nawet przy dużych obciążeniach. Zastosowanie naszych wypełniaczy aktywnych i materiałów wzmacniających jest szczególnie korzystne w przypadku opon z dużymi bieżnikami, wykorzystywanych na przykład w SUV-ach.

 

 

PRODUKTY NA BAZIE KRZEMIONKI/KRZEMOWODORU W OPONACH

Produkty na bazie krzemionki/krzemowodoru w ekologicznych oponach redukują opór toczenia, zmniejszając zużycie paliw nawet o 8%, poprawiają odporność na ścieranie i przyczepność na suchych i mokrych nawierzchniach, zwiększając bezpieczeństwo jazdy, oraz podwyższają odporność na zużycie, wydłużając czas użytkowania.

TEGO® SURTEN E DO AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH

Aktywatory procesów usprawniają produkcję akumulatorów litowo-jonowych i pozwalają uzyskać lepsze parametry elektryczne oraz obniżyć całkowity koszt posiadania.

TROGAMID® W SEKTORZE SAMOCHODOWYM

Mikrokrystaliczny poliamid TROGAMID® chroni powierzchnie tapicerki, elementów mocowania i sterujących samochodów przed pękaniem naprężeniowym i matowieniem powodowanym przez pot, tłuszcz ze skóry, wahania temperatury oraz środki czyszczące.

TROGAMID® DO MASZYN I URZĄDZEŃ

 

Tłoczywa TROGAMID® oferują wymaganą odporność na krótkotrwałe i dynamiczne obciążenia maszyn i urządzeń, takich jak pojemniki filtrów wody, paliwa i sprężonego powietrza, przepływomierze, uszczelnienia akumulatorów, okna i bloki zaworów. Charakteryzują się doskonałą transparentnością i wysoką odpornością chemiczną na oleje i smary.

ROZWIĄZANIA VISCOBASE® I VISCOPLEX® ZAPEWNIAJĄCE OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA, ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI W ZAKRESIE EMISJI I WYDAJNOŚĆ

Dodatki do oleju na bazie PAMA® są stosowane w wielu preparatach, takich jak wielosezonowe oleje silnikowe, płyny do przekładni, płyny hydrauliczne czy oleje do przekładni, w celu redukcji zużycia paliwa, wydłużenia okresu eksploatacji płynu i polepszenia parametrów w przemyśle samochodowym oraz transporcie komercyjnym i publicznym..

SPECJALISTYCZNE METAKRYLANY VISIOMER® DLA SEKTORA SAMOCHODOWEGO I TRANSPORTOWEGO

Budulce do żywic wiążących do przygotowywania wodorozcieńczalnych lub rozpuszczalnikowych powłok z doskonałą odpornością na zarysowania i warunki atmosferyczne, ognioodpornością i zaawansowanym przyleganiem.